Call us on:
01225 715 715
Site Search

Your tenancy agreement

We provide an English language version of our tenancy agreements at sign-up. These are the original version and shall have precedence over any translation which is provided for you or obtained by you.  Any translation of a tenancy agreement is provided for convenience only.  To avoid any dispute or disagreement in respect of a tenancy agreement, and in the event of any action in relation to a breach of the terms of the tenancy, the terms of the original version shall prevail.

Twoja umowa najmu
Zapewniamy angielską wersję naszych umów najmu przy rejestracji. Są to oryginalna wersja i ma pierwszeństwo przed jakimkolwiek tłumaczeniu, który jest przewidziany dla Ciebie lub otrzymane przez Ciebie. Wszelkie tłumaczenia umowy najmu jest tylko dla wygody. Aby uniknąć wszelkich sporów lub sprzeciw w stosunku do umowy najmu, aw przypadku wszelkich działań w związku z naruszeniem warunków dzierżawy, warunki pierwotnej wersji będzie rozstrzygający.

Seu contrato de arrendamento
Nós fornecemos uma versão em Inglês de nossos contratos de arrendamento na inscrição. Estas são a versão original e terão prioridade sobre qualquer tradução que é fornecido por você ou obtidos por você. Qualquer tradução de um contrato de arrendamento é fornecido apenas por conveniência. Para evitar qualquer disputa ou discordância em relação a um contrato de arrendamento, e em caso de qualquer ação em relação a uma violação dos termos do arrendamento, os termos da versão original prevalecerá.

A bérleti szerződés
Mi egy angol nyelvű változata a bérleti szerződések regisztrációkor. Ezek az eredeti változat, és elsőbbséget élveznek minden fordítást, amely biztosítja az Ön számára, vagy amelyeket te. Bármely fordítást a bérleti szerződés csak kényelmi célokat szolgál. Annak elkerülése érdekében, bármely vita vagy nézeteltérés tekintetében a bérleti szerződés, és abban az esetben, bármilyen intézkedés megsértésével kapcsolatban a feltételek a bérleti, a feltételeket az eredeti változat az irányadó.

عقد الإيجار الخاص بك
نحن نقدم إصدار اللغة الإنجليزية من اتفاقيات الإيجار لدينا في الاشتراك. هذه هي النسخة الأصلية، ويكون له الأولوية على أي الترجمة التي يتم توفيرها لك أو تحصل عليها. يتم توفير أي ترجمة لعقد الإيجار للراحة فقط. لتجنب أي نزاع أو خلاف فيما يتعلق عقد الإيجار، وفي حال وجود أي عمل فيما يتعلق خرقا لشروط عقد الإيجار، يكون للكلمات من النسخة الأصلية هي المعتبرة.

Your tenancy

From time to time, we will carry out periodic and unannounced checks at our homes to make sure that the legal occupant is the resident.  We will also use this opportunity to make sure that the information we hold is up to date (who is living with you, telephone number, email address, and so on).  It also helps us identify whether customers need additional help with keeping to their tenancy agreements.  During this visit to your home, we will carry out a quick visual inspection of your home and check two items of identification.

We must ensure that any personal information we hold about customers is accurate and up to date.  The Prevention of Social Housing Fraud Act 2013 makes it a legal requirement for us to tackle fraud in social housing, it will help us make sure that those people with the greatest housing need are housed and not using their tenancy as something to make money out of.

Only our staff will see your details.  We will not share your personal information with any other parties, unless we are required to do so by law.  All information will be treated in a confidential and sensitive manner.

this page was last updated: 10/02/2016 10:06:00

 

Text size: A A A